TOVAR V AKCII

Naša cena 84 EUR€
skladom
Naša cena 40 EUR€
skladom
Naša cena 84 EUR€
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 39 EUR€
skladom
Naša cena 79 EUR€
skladom
Naša cena 36 EUR€
skladom

 

 

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

1) Tieto všeobecné zmluvné podmienky, ďalej len "VZP", upravujúce práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru ..... medzi predávajúci spoločnosťou optik DIRK a kupujúcim.

2) Predávajúci podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Živnostentským úradom Magistrátu mesta Brna IČ: 665 86 143, DIČ: CZ - 65 55 21 01 01, miesto podnikania Palackého tr. 82, 612 00 Brno.

3) Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust § 588 a nasl. v spojení s ust § 612 a nasl. zákona č.40 / 1964 Sb.občanský zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej len občiansky zákonník.

4) Kúpna zmluvy uzatvárané na diaľku sú uzatvárané bez fyzickej prítomnosti účastníkov kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov a to zaslaním objednávky tovaru a potvrdenia obdržania objednávky zo strany predávajúceho.

5) Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje obstarať a odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť za ne predávajúcemu kúpnu cenu zverejnenú na serveri ....

6) Ceny uvedené sú konečné s DPH a sú platné v okamihu objednania.

7) Dodacia lehota začína dňom objednávky predávajúcim a bude potvrdená podľa zložitosti objednávky.

8) Záručná lehota činní 24 mesiacov, začína dňom převzetí.Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním.

9) Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník, v prípade oprávnenej reklamácie budú zákazníkovi vrátené všetky náklady.

10) Tieto VZP sú platné od 1.1.2013

 

ZDY3ZmU